Các dịch vụ được phép thực hiện trong kho Ngoại quan bao gồm:

– Bốc xếp, dỡ, gia cố, phân loại, đóng gói, đóng ghép và bảo dưỡng hàng hóa nếu chủ hàng yêu cầu.

– Lấy mẫu hàng hóa để hỗ trợ phục vụ công tác quản lý và thực hiện các quy định hải quan.

– Chuyển quyền sở hữu hàng hóa.