Hiện nay, Cảng Tân Thuận 2 đã được sáp nhập vào Cảng Tân Thuận. Do vậy, khách hàng muốn đưa tàu về Cảng Tân Thuận 2 có thể liên hệ qua số hotline của Cảng Tân Thuận: 028.3872.3569 – 028.3872.8546.