Hiện nay, Cảng Tân Thuận 2 đã được sáp nhập vào Cảng Tân Thuận. Để tìm hiểu thêm thông tin, truy cập địa chỉ: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Chi nhánh Cảng Tân Thuận