Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Tĩnh giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP

Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Tĩnh giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP