Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Mớn nước khuyến cáo cho tàu thuyền vào, rời cảng biển Tp. HồChí Minh theo tuyến luồng Soài Rạp

Mớn nước khuyến cáo cho tàu thuyền vào, rời cảng biển Tp. HồChí Minh theo tuyến luồng Soài Rạp

4
Thg11
2019

Mớn nước khuyến cáo cho tàu thuyền vào, rời cảng biển Tp. HồChí Minh theo tuyến luồng Soài Rạp


Nguồn: cangvuhanghaitphcm.com.vn 
bởi : admin

Bình luận