Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Mở rộng diện tích kho ngoại quan ở Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

Mở rộng diện tích kho ngoại quan ở Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

20
Thg12
2019

Mở rộng diện tích kho ngoại quan ở Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

Hiện nay, Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước đang trong quá trình thi công xây dựng. Trong đó, đã hoàn tất một kho (gọi tắt là kho 1) diện tích 5.000m2 bao gồm: 4.000m2 kho hàng rời và 1.000m2 kho ngoại quan. Phần diện tích kho ngoại quan hiện hữu đã được công nhận và đáp ứng đủ diều kiện quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016.

Kho ngoại quan Cảng Sài Gòn-Hiệp Phước

Trong thời gian tới, Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước chuẩn bị đón những lô hàng chiếm diện tích kho ngoại quan lớn; Bên cạnh đó, thị trường hiện nay tăng mạnh về nhu cầu thuê kho/ bãi ngoại quan phục vụ cho việc kinh doanh của khách hàng, với lợi thế hiện tại sẵn có tại cảng: đã được công nhận 1.000m2 kho ngoại quan hiện hữu, bảo đảm điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan làm việc, có phần mềm quản lý đáp ứng các tiêu chí đã được nêu trong điều kiện công nhận kho ngoại quan … Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước có nhu cầu mở rộng kho ngoại quan thêm 4.000m2 tại kho 1, nâng tổng diện tích kho ngoại quan tại Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thành 5.000m2.

Vừa qua, Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị xem xét và đồng ý cho Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước mở rộng diện tích kho ngoại quan tại cảng thành 5.000m2. Với việc mở rộng kho ngoại quan trong thời gian tới sẽ giúp Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thu hút thêm nguồn hàng, phục vụ cho nhu cầu thuê kho ngoại quan của khách hàng gần xa.


Lê Vương Đoan Tú

 

bởi : admin

Bình luận