Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

8
Thg7
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
KOTA WARIS 185 CONTS B37 VT 02:00 PL
NAM NINH 09-BLC 80 NIL B43 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
ROYAL 18 91 PBON VT K2/3   HG
MAJESTIC PESCADORES 119 PBON HT:12:00 K7   HOYER
DONG BAC SUN 110 KIMKHI HT:15:00 K12C   GS
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS VT K12   VOMA
BIEN DONG FREIGHTER 125 CONTS VT K12B   VIMC
MARITIME 19 92 KIMKHI HT:15:00 T2,HL   SDM
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
ELISA 57 TAU KHACH BD M1 05:00 TAU
AVALON SAIGON 60 TAU KHACH NB B9   SCC

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận