Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

25
Thg6
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
NAM PHAT 02 80 NIL K2/3 VT   TAU
MINH CONG 68 92 NIL K5 VT   SGCL
VINALINES DIAMOND 148 CONTS K12B VT 17:00 VIMC
MINN HANG 238 78 NIL B43 VT   TAU
SAO MAI 36 76 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
VINH 02 93 PBON HT:06:00 K6   IDC.M
INLACO EXPRESS 180 KIM KHI HT:06:00 K12C   AGE
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS HT:01:30 K12   VOMA
VINALINES DIAMOND 148 CONTS VT K12B C/C:05:00 VIMC
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

bởi : admin

Bình luận