Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

24
Thg6
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
FORTUNE HERO 180 NIL K10 VT 05:00 HS
VINACOMIN CAM PHA 114 NIL K12A VT 07:00 KAC
INLACO BRIGHT 155 KIM KHI K12 VT   VMS
BIENDONG FREIGHTER 125 CONTS K12B VT 19:00 VIMC
MINN HANG 238 78 NIL B43 VT   TAU
SAO MAI 36 76 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
INLACO EXPRESS 180 KIM KHI VT K12C   AGE
VINACOMIN HA NOI 117 KIM KHI HT:17:00 K12A   KAC
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS VT K12   VOMA
BIENDONG FREIGHTER 125 CONTS HT:03:30 K12B   VIMC
VINALINES DIAMOND 148 CONTS HT:23:30 K12B   VIMC
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

 

bởi : admin

Bình luận