Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

20
Thg6
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
ME KONG 91 NIL K8 VT   GLS
HAI HA 268 75 MUOI XA C/K10 VT   TAU
NEW ENERGY 161 NIL K12A VT   KAC
PHUC THUAN 37 79 NIL B37 VT   TAU
DONG PHONG 98 GAO B39 VT   PACIFIC
 TÀU ĐẾN:
NAM PHAT 02 80 KIM KHI VT: 02:00 K2/3   TAU
HUYEN TRANG 02 83 KIM KHI VT: 08:00 K3/4   SDM
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS HT:22:30 K12A   VOMA
VOSCO SKY 190 KIM KHI HT:09:30 T2   AGE
SAO MAI 36 76 CLINKER VT B45,J   TAU
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
ELISA 57 TAU KHACH M1 14:30 TAU

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

 

bởi : admin

Bình luận