Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

20
Thg6
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
TRUONG AN 17 80 NIL K3 VT   TAU
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS K12B VT 08:00 VIMC
SHT 56 92 NIL T2 VT   SDM
DONG PHONG 98 GAO B39 VT 10:00 PACIFIC
PHUC THUAN 37 79 NIL B37 VT   TAU
PHUONG LINH 16 80 NIL B45 VT 17:00 TAU
 TÀU ĐẾN:
NEW ENERGY 161 KIM KHI VT K12A C/C:05:00 KAC
SHT 56 92 KIM KHI VT T2, HL C/C:03:30 SDM
SAO MAI 36 76 CLINKER VT B45,J   TAU
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
CAT TUONG 28 80 MUOI XA C/K10 NB 6:00 TAU
AN PHAT 168 70 NIL NB C/K10   TAU
TUNG LINH 01 75 NIL NB C/K10 7:00 TAU
TUNG LINH 01 75 MUOI XA C/K10 NB   TAU
HAI HA 268 75 NIL NB C/K10   TAU

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

 

bởi : admin

Bình luận