Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

19
Thg6
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
SINO 5 123 NIL K7 VT   FLC
NMC FORUNE 97 NIL K12A VT   SOTRAS
BIEN DONG FREIGHTER 125 CONTS K12 VT 08:00 VIMC
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS K12B VT 00:30 VOMA
DONG PHONG 98 GAO B39 VT   PACIFIC
PHUONG LINH 16 80 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS HT:13:30 K12B   VIMC
NMC FORUNE 97 KIM KHI VT T2, TL C/C:03:00 SOTRAS
SAO MAI 36 76 CLINKER VT B45,J   TAU
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
AN CHANG 190 KIM KHI TL K12C HT:10:00 SUNRISE
INLACO BRIGHT 155 NIL U MAR1 K12 HT:15:30 VMS
MINH KHANH 86 72 NIL NB C/K10   TAU
MINH KHANH 86 72 NIL C/K10 NB   TAU
QUANG ANH 16 60 NIL C/K10 NB   TAU

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

 

bởi : admin

Bình luận