Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

18
Thg6
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:            
TRUNG DUNG STAR 70 NIL K2 VT   TAU
SINO 5 123 NIL K7 VT   FLC
MINH HUY 19 101 NIL K12C VT 06:30 GS
LP HARMONY 97 NIL K12C VT   GMD
DONG PHONG 98 GAO B39 VT   PACIFIC
             
 TÀU ĐẾN:            
HOA BINH 54 93 PBON HT:09:00 K7   SOTRAS
LP HARMONY 97 KIM KHI VT K12C,HL C/C:01:30 GMD
NMC FORUNE 97 KIM KHI HT:21:00 K12A   SOTRAS
BIEN DONG FREIGHTER 125 CONTS HT:11:30 K12   VIMC
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS VT K12B C/C:00:30 VOMA
NEW ENERGY 161 KIM KHI VT T2   KAC
             
TÀU DỜI:             
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
QUANG THINH 18 80 MUOI XA C/K10 NB   TAU
HOANG THIEN PHU 28 69 NIL NB C/K10   TAU
HOANG THIEN PHU 28 69 MUOI XA C/K10 NB   TAU
STAR 89 80 NIL NB C/K10   TAU
STAR 89 80 MUOI XA C/K10 NB   TAU
MINH KHANH 86 72 NIL NB C/K10   TAU
QUANG ANH 16 60 NIL NB C/K10   TAU
             
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG:        THANH BÌNH    0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525            
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH):        HOT LINE    0903.100.101            
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN:        HOT LINE    0903.758.608            
TRỰC BAN CẢNG NR-KH:        HOT LINE    0938.871.641            
TRỰC BAN CẢNG SG-HP:        HOT LINE    0961.953.553            
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2:        HOT LINE    08.345.522.68   
 
bởi : admin

Bình luận