Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

10
Thg6
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
JADE CASTLE 102 NIL K5 VT   SGCL
VU GIA 18 80 NIL T2, TL VT 14:30 SUN SHINE
VIET THANG 126 79 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
ZHONGYU 89 190 KIM KHI HT:05:00 K12C   AGE
BIEN DONG FREIGHTER 125 CONTS HT:15:30 K12   VIMC
THANH CONG 999 92 KIM KHI HT:20:00 T2, TL   SUN SHINE
DONG BAC SUN 110 KIM KHI HT:15:00 T2, HL, DEB   GS
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU


TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

bởi : admin

Bình luận