Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

14
Thg8
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
JIAN DA 189 NIL K12C VT   SUNRISE
VINACOMIN HA LONG 117 NIL K12A VT   SUN SHINE
HOA MAI 88 113 NIL K12 VT   SRM
BIEN DONG FREIGHTER 125 CONTS K12B VT 12:00 VIMC
HOANG ANH 45 76 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
TRUNG DUNG STAR 70 DA VOI TUI VT:09:00 K10   TAU
VINACOMIN HA LONG 117 KIMKHI VT K12A C/C:01:30 SUN SHINE
BIEN DONG FREIGHTER 125 CONTS VT K12B C/C:00:30 VIMC
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS HT:19:00 K12B   VIMC
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
INDOCHINE 53 TAU KHACH NB M3 16:30 SCC
AVALON SAI GON 60 TAU KHACH NB M4 18:00 SCC

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

bởi : admin

Bình luận