Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

12
Thg8
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
TRUONG MINH STAR 119 NIL K6 VT   TAU
TRUONG PHAT 01 80 NIL B43 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
TRUONG AN 17 80 KIMKHI+TBMM VT:03:00 K4   TAU
JIAN DA 189 KIMKHI HT:13:00 K12C   SUNRISE
HOA MAI 88 113 KIMKHI HT:22:00 K12   SRM
VU GIA 18 80 KIMKHI HT:21:00 T2   SUN SHINE
TRUONG AN 16 80 XI LO VT B43,J   TAU
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
ELISA 57 TAU KHACH M1 05:00 TAU

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

bởi : admin

Bình luận