Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

8
Thg8
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
ITHACA STOCKHOLM 180 NIL K12C VT   FLC
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS K12B VT 17:00 VOMA
 TÀU ĐẾN:
THAI HA 8888 106 KIMKHI HT:03:00 K12A   GS
TU CUONG 27 92 KIMKHI HT:00:30 K12   GS
AN 1 106 KIMKHI HT:00:30 K12   KAC
VINALINES DIAMOND 148 CONTS VT K12B   VIMC
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
AVALON SIEM REAP 60 TAU KHACH M4 NB 12:00 SCC
TOUM TEAV 38 TAU KHACH NB M3 09:30 SCC
TOUM TEAV 38 TAU KHACH M3 NB 15:30 SCC

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

bởi : admin

Bình luận