Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

7
Thg8
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
SAKHON WISAI 84 TAU KHACH M4 VT 09:00 STSC
BIEN DONG FREIGHTER 125 CONTS K12B VT 04:00 VIMC
 TÀU ĐẾN:
FORDAS PESCADORES 119 PBON HT:00:05 K7   HVS
ITHACA STOCKHOLM 180 KIMKHI HT:05:00 K12C   FLC
THAI HA 8888 106 KIMKHI VT K12A   GS
TU CUONG 27 92 KIMKHI VT K12   GS
AN 1 106 KIMKHI HT:15:00 K12   KAC
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS HT:17:00 K12B   VOMA
ORCHARD BULKER 180 KIMKHI VT T2   CLIO
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
AVALON SIEM REAP 60 TAU KHACH NB M4 18:30 SCC

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

bởi : admin

Bình luận