Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

1
Thg8
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
AN THANG 39 80 NIL K3 VT   TAU
HUYEN TRANG 02 83 NIL K4 VT 06:00 SDM
MINH HUY 19 101 NIL K12A VT   GS
SHT 56 92 NIL K12 VT   SDM
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS K12B VT 23:00 VIMC
 TÀU ĐẾN:
HAI HA 128 80 KIMKHI VT K4   TAU
PROPEL PROGRESS 177 KIMKHI HT:08:00 K12C   ISS-GMD
TIEN QUANG 68 93 KIMKHI HT:08:00 K12   GS
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS HT:06:00 K12B   VIMC
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS HT:20:00 K12B THAY CAU VOMA
ORIENT GLORY 181 KIMKHI HT:08:00 T2   VMS
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
AVALON SAI GON 60 TAU KHACH M3 NB 12:00 SCC

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

bởi : admin

Bình luận