Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

31
Thg7
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
HUYEN TRANG 02 83 NIL K4 VT   SDM
YU LONG LING 177 NIL T2 VT   AGE
PHUONG LINH 26 80 NIL B43 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
CHAU THANH SHIP 18 70 DA VOI VT: 03:00 K9   TAU
PROPEL PROGRESS 177 KIMKHI VT K12C   ISS-GMD
MINH HUY 19 101 KIMKHI HT:07:00 K12A   GS
SHT 56 92 KIMKHI HT:19:00 K12   SDM
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS VT K12B   VIMC
MINH HANG 238 78 CLINKER VT B43,J   TAU
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
AVALON SAI GON 60 TAU KHACH NB M3 18:30 SCC

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

bởi : admin

Bình luận