Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

25
Thg7
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
HUYEN TRANG 02 83 NIL K4 VT   SDM
SCHUYLER TRADER 180 NIL K12C VT   SUN RISE
VU GIA 18 80 NIL K12A/K12 VT 07:00 SUN SHINE
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12 VT 18:00 VOMA
VINALINES DIAMOND 148 CONTS K12B VT 03:00 VIMC
HUNG MANH 36 80 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
THAI BINH MINH 06 80 KIMKHI VT K12A THAY CAU TAU
VIET THUAN 10 80 KIMKHI HT:05:00 K12A/K12 THAY CAU SRM
HOANG THIEN PHU 28 70 PBON VT:02:00 CT-02   TAU
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
AVALON SIEM REAP 60 TAU KHACH K1 NB 12:00 SCC
TIEN DAT 19-BLC 80 NIL C/K5 NB   TAU
THANG LOI 09 80 KIMKHI K12A K12C1   TAU

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

bởi : admin

Bình luận