Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

24
Thg7
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
ROYAL 18 91 NIL K2/3 VT 05:00 HG
VU GIA 18 80 NIL K12A/K12 VT   SUN SHINE
BIEN DONG FREIGHTER 125 CONTS K12B VT 04:00 VIMC
THANH DAT 18-BLC 80 NIL B43 VT   TAU
HUNG MANH 36 80 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
SCHUYLER TRADER 180 KIMKHI HT:03:00 K12C   SUN RISE
THANG LOI 09 80 KIMKHI VT:01:00 K12A   TAU
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS HT:15:00 K12   VOMA
VINALINES DIAMOND 148 CONTS HT:05:30 K12B   VIMC
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
TIEN DAT 19-BLC 80 NIL NB C/K5   TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận