Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

15
Thg7
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
MAJESTIC PESCADORES 119 NIL K6 VT 02:30 HOYER
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS K12A VT 02:30 VOMA
TIEN QUANG 68 93 NIL T2 VT 13:00 GS
NGOC MINH 45-BLC 80 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
HUU NGHI 02 80 KIMKHI VT:03:00 K4   TAU
BAO XIANG 190 KIMKHI HT:22:00 K12C   SUNRISE
BIEN DONG STAR 121 CONTS HT:17:00 K12A, F   VIMC
GRASSHOPPER 190 KIMKHI HT:07:00 K12B   FLC
PHUONG NAM 57 75 CLINKER VT B45,J   TAU
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận