Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

12
Thg7
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
TRUNG DUNG 06 80 NIL K4 VT   TAU
HAI HA 128 80 NIL K9 VT   TAU
SHT 56 92 NIL K12C VT   SDM
ND 2268 71 NIL B43 VT   TAU
NGOC MINH 45-BLC 80 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
BINH MINH 136 71 DA VOI VT K8   TAU
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS HT:03:00 K12A, F   VOMA
AAL BRISBANE 194 TBMM HT:09:00 K12   MACS
TIEN QUANG 68 93 KIMKHI HT:06:00 T2, TL   GS
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
ELISA 57 TAU KHACH M1 BD 12:00 TAU
AN YUAN 190 KIMKHI K12B VT   AGE

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận