Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

12
Thg7
2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
TRUNG DUNG 06 80 NIL K4 VT   TAU
VINALINES DIAMOND 148 CONTS K12 VT 07:30 VIMC
MINH HUY 19 101 NIL T2,DEB VT 00:00 GS
 TÀU ĐẾN:
TRUONG AN 17 80 KIMKHI VT K2   TAU
BINH MINH 136 71 DA VOI VT K8   TAU
SHT 56 92 KIMKHI HT:15:30 K12C   SDM
VICTORIA 09 92 KIMKHI HT:06:00 T2, TL   SDM
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
AVALON SIEM REAP 60 TAU KHACH M3 NB 12:00 SCC

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

bởi : admin

Bình luận