Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Chấm dứt thông báo điều kiện khai thác tạm thời tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu, khai thác từ trụ tiêu "F" đến phao báo hiệu số 28.

Chấm dứt thông báo điều kiện khai thác tạm thời tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu, khai thác từ trụ tiêu "F" đến phao báo hiệu số 28.

14
Thg4
2020

Chấm dứt thông báo điều kiện khai thác tạm thời tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu, khai thác từ trụ tiêu "F" đến phao báo hiệu số 28.

bởi : admin

Bình luận