CẢNG NHÀ RỒNG KHÁNH HỘI

GIỚI THIỆU

 

Lịch sử hình thành Cảng Nhà Rồng Khánh Hội:

Ngày 23/01/1996 Cảng Sài Gòn chính thức là một thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam theo quyết định số 576/QĐ-HĐBT.

Căn cứ quyết định 2684/QĐ-BGTVT ngày 30/08/2007 của Bộ trưởng bộ giao thông vận tải chuyển Cảng Sài Gòn thành Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn.

Ngày 1/07/2008 Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn ra quyết định số 709/QĐ-HĐTV về việc thành lập chi nhánh là Cảng Nhà Rồng Khánh Hội trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại Cty Xếp dỡ Nhà Rồng, công ty xếp dỡ Khánh Hội thuộc Cảng Sài Gòn.

 

Ngày 06/10/2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ra quyết định số 13/QĐ-CSG về việc đổi tên thành

Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Nhà Rồng Khánh Hội.
Tên giao dịch: Cảng Nhà Rồng Khánh Hội
Địa chỉ: 157 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TPHCM
Website: www.saigonport.vn
Điện thoại: (84) 08.39403471       
Fax: (84) 08.38259939Cung cấp các dịch vụ:

Quản lý, khai thác cảng biển;
Bốc xếp hàng hóa tại cảng biển (hàng rời, hàng container, sắt thép, bách hóa,…);
Kinh doanh kho bãi;
Dịch vụ giao nhận, bảo quản, đóng gói hàng hóa;
Dịch vụ khai thuê hải quan;
Xếp dỡ, giao nhận, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng;
Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa;
Các ngành nghề kinh doanh khác theo phân cấp của Cảng Sài Gòn.
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

       
GIỚI THIỆU
HẠ TẦNG & THIẾT BỊ
QUY TRÌNH
LIÊN HỆ