23/06/2017
Thông tin báo chí về vụ cháy tại kho hàng Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam (SOTRANS), giáp ranh khu Nhà Rồng - Khánh Hội của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Vào khoảng 23 giờ 00 ngày 22/06/2017 tại kho hàng Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam (SOTRANS) đã xảy ra vụ cháy, địa chỉ số: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4 Tp.HCM

Các tin khác:

Tin Mới