02/10/2015
Cảng Sài Gòn ra mắt ban lãnh đạo mới và chia tay cán bộ chủ chốt nghỉ hưu
Ngày 30/9/2015, Cảng Sài Gòn tổ chức lễ ra mắt Ban lãnh đạo mới và chia tay cán bộ chủ chốt nghỉ hưu.

Theo quyết định của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ông Lê Công Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn và ông Lê Quang Nhật - Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Cảng Nhà Rồng Khánh Hội thuộc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn, được nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01/10/2015.
  

Tại buổi lễ, Cảng Sài Gòn cũng công bố quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về nhân sự chủ chốt của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, các cán bộ chủ chốt của Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các ông: Huỳnh Văn Cường, Võ Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Tới, Hồ Lương Quân, Nguyễn Văn Phương.
 Ông Huỳnh Văn Cường được Đại hội đồng cổ đông bầu giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Võ Hoàng Giang được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Các Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn (ông Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Uyên Minh) được tiếp tục bổ nhiệm giữ chức: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CẢNG SÀI GÒN

Các tin khác:

Tin Mới