02/10/2015
VIETINBANK hợp tác toàn diện với Cảng Sài Gòn
Ngày 29/9/2015 tại trụ sở Cảng Sài Gòn, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã tiếp và làm việc với Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Đại diện Cảng Sài Gòn có ông Huỳnh Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Võ Hoàng Giang - Tổng giám đốc, các thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Tới, Hồ Lương Quân; Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Hùng và lãnh đạo các phòng chức năng. Đoàn cán bộ của VietinBank do ông Lê Đức Thọ - Tổng giám đốc làm trưởng đoàn và lãnh đạo các phòng, chi nhánh, Sở Giao dịch 2 của VietinBank tại TPHCM.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ cho biết, với vai trò là cổ đông chiến lược nắm giữ 9,07% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, VietinBank sẽ hợp tác toàn diện với Cảng Sài Gòn trong việc cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng cho Cảng như: tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp; cung cấp tín dụng doanh nghiệp và tín dụng tiêu dùng của cán bộ công nhân viên; tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp; tư vấn thủ tục đăng ký lưu ký tập trung, đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán... VietinBank sẽ hỗ trợ Cảng Sài Gòn tăng cường năng lực quản trị tài chính, quản trị rủi ro, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Cảng, mang lại lợi nhuận cho cổ đông. Tổng giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ chúc mừng Ban lãnh đạo mới của Cảng Sài Gòn vừa được bầu chọn tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 28/9/2015.Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Huỳnh Văn Cường cám ơn VietinBank tham gia làm nhà đầu tư chiến lược của Cảng Sài Gòn, đặc biệt VietinBank đã quan tâm, có kế hoạch hợp tác với Cảng Sài Gòn ngay từ ngày đầu tiên chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Cảng Sài Gòn sẽ phối hợp chặt chẽ với VietinBank và các nhà đầu tư chiến lược khác để thực hiện tốt công tác quản trị tài chính và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.


Lãnh đạo hai bên đã thống nhất phương án hợp tác và giao cho các phòng, đơn vị liên quan của VietinBank và Cảng Sài Gòn cùng phối hợp thực hiện trong thời gian sớm nhất.

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CẢNG SÀI GÒN

Các tin khác:

Tin Mới