XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢNG

 LIÊN HỆ

Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn-Xí nghiệp Xây dựng Công trình Cảng

Số 4-5 Trương Đình Hợi, phường 18,  quận 4, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 39405058; 394; 3940 5059; 38260160

Fax: 39404692

MST: 0300479714

 

Giám đốc: Đồng Tiến Văn

SĐT: 0906.775.778

Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM

Fax: 08.39.404.692

Email: vandt@saigonport.vn

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hoàng

SĐT: 0913.812.339

Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 TP.HCM

Fax: 08.39.404.692

Email: hoangnv@saigonport.vn

 

Trưởng ban Tài chính Kế toán: Phùng Thị Thúy

SĐT:0982.089.308

Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM

Fax: 08.39.404.692

Email: phungthithuy@gmail.com

 

Trưởng ban Hành chính – Tổ chức Tiền lương: Vũ Ngọc Hai

SĐT: 0908.926.991

Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM

Fax: 08.39.404.692

Email: vutem@yahoo.com

 

Trưởng ban Kế hoạch Kỹ thuật: Nguyễn Thanh Hải

SĐT: 0909.055.629 – 0916.250.008

Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM

Fax: 08.39.404.692

Email: thaolinhcsg69@yahoo.com

 

Tổ trưởng Tổ Xe máy – Công trình thủy: Khổng Minh Toàn

SĐT: 0916.688.642

Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM

Fax: 08.39.404.692

Email: toan_mail05@yahoo.com.vn

 

Đội trưởng Đội Công trình 1: Võ Ngọc Tuyên

SĐT: 0913.939.556

Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM

Fax: 08.39.404.692

Email: vongoctuyencsg@gmail.com

 

Đội phó Đội Công trình 2: Lê Văn Điệp

SĐT: 0903.719.078

Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM

Fax: 08.39.404.692

Email: lediepcsg@yahoo.com.vn

 

Đội phó Đội Công trình 3: Trịnh Trần Tuấn Khôi

SĐT: 0913.892.486

Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM

Fax: 08.39.404.692

Email: dct3ctc@yahoo.com

 

Đội phó Đội Công trình 4: Lâm Hữu Trường

SĐT: 0916.042.338

Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM

Fax: 08.39.404.692

Email: truonglamhuu@gmail.com

GIỚI THIỆU
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
LIÊN HỆ